Vlč. Mario Križanac

“Za mene kao župnika orginalni bračni vikend bio je dragocijeno i pozitivno iskustvo. Produbio sam svoj osobni odnos s Kristom i upoznao bračni život s jednog dubljeg aspekta.To mi može pomoći u radu s bračnim parovima.”