Struktura

ODGOVORNI PAROVI I SVEĆENICI

NACIONALNI TIM
Anđelka i Ivan Mađerčić, Josipa Jurja Strossmayera 138, 33000 VIROVITICA
tel. 033 728 942; 098 263 196 (Anđelka); 098 180 9699 (Ivan)
imadjercic1@gmail.com
vlč. Stjepan Škvorc, Župa svete Katarine, Slavka Sudre 4, Gaj, 34 543 POLJANA
tel. 034 432 356; 098 344 104
stjepan.skvorc@gmail.com

ŽIRO RAČUN
Otvoren kod Zagrebačke banke HR2823600001101392380

SJEVERNA HRVATSKA

Varaždinska biskupija

Koordinatori regije

Ljiljana i Silvije Peti
Miklinovec 222C, 48000 Koprivnica
tel. 099/6651 602 ili 091/5372 459
silvijeiljiljanapeti@gmail.com;
ljiljana.peti@podravka.hr

prečasni Josip Koprek,
Obiteljski centar Varaždinske biskupije,
Trg bana Jelačića 8, 42000 Varaždin
tel. 042 201 116; 099 345 6444
josip.koprek@vz.t-com.hr

Međimurje
Karolina i Dejan Rođak, Nikole Tesle 12, 40323 PRELOG
tel. 098 685 551 (Karolina); 099 357 2682 (Dejan)
krodjak@gmail.com; drodjak@gmail.com
vlč. Damir Slamek, Župa Gospe Fatimske, Kralja Zvonimira 9, 40322 OREHOVICA
tel. 095 833 7056; 040 635 182
zupa.orehovica@ck.t-com.hr

Varaždin
Željka i Josip Majcen, Zeleni put 32, 42202 TRNOVEC BARTOLOVEČKI
tel: 042 683 277; 091 527 0700 (Željka); 091 506 5265 (Josip)
josip.majcen1@gmail.com
prečasni Josip Koprek, Obiteljski centar Varaždinske biskupije, Trg bana Jelačića 8, 42000 VARAŽDIN
tel. 042 201 116; 099 345 6444
josip.koprek@vz.t-com.hr

Koprivnica
Dragica i Mladen Salaj, Petra Preradovića 14, 48331 GOLA
tel. 048 833 204; 098 967 1075 (Mladen); 099 803 5060 (Dragica)
mladen.salaj55@gmail.com
vlč. Siniša Preiner, Župa sveta tri kralja, Dravska 1, 48331 GOLA
tel. 048 833 222; 091 593 6657
spreiner@gmail.com

Ivanec
Andreja i Bojan Galić, Jezerski put 69, 42240 IVANEC
tel. 098 914 6365 (Andreja); 098 302 452 (Bojan)
bojan.galic12@gmail.com; andreja.galic@gmail.com
vlč. Zoran Gložinić, Župa svete Marije Magdalene, Rajterova 1, 42240 IVANEC
tel. 042 782 136; 099 208 1980
zoran.glozinic@gmail.com

Ludbreg
Željka i Ivan Štabi, Glavna 1, Čukovec, 42230 LUDBREG
tel. 099 673 7667
zeljkaborko@yahoo.com

Pitomača
Željko i Katica Palković, Velika Črešnjevica 165, 33405 PITOMAČA
tel. 033 714 100; 098 271 444
prodaja@palkovic.hr
vlč. Ivica Puškadija, Župa svetog Vida, Strossmayerova 18, 33405 PITOMAČA
tel. 033 714 100; 099 200 4047
ipuskadija@gmail.com

SLAVONIJA

Đakovačko-osiječka nadbiskupija
Požeška biskupija

Koordinatori regije

Inge i Željko Bilić, Otokara Keršovanija 27,31000 OSIJEK
Telefon: 031 209 795; 091 577 52 92 (Inge); 098 315 979 (Željko)
zeljko.bilic@gmail.com

vlč. Ivica Martić, Župa uzvišenja svetog Križa, Žumberačka 53, 31000 OSIJEK
Telefon: 031 302 733; 098 233 366
martic.ivica@gmail.com

 

ZAJEDNICE:

Požega
Aida i Igor Del Vechio,Eugena Kvaternika 1,  34000 POŽEGA
Telefon: 034 211 340; 099 275 1156 (ž); 091 175 1156 (m)
zujo.macak@gmail.com

vlč. Jozo Jurić, župa sv. Leopolda Mandića, ul. sv. Leopolda Mandića 2, 34000 POŽEGA
Telefon: 098 739 898; 034 211 647
leopoldovbiser@gmail.com

Virovitica
Ivanka i Miroslav Sabo, Braće Radića 86/I, Bušetina, 33404 ŠPIŠIĆ BUKOVICA
tel. 033 737 200; 092 205 0333 (Miroslav); 099 878 9046 (Ivanka)
ivankasabo1@gmail.com; sabomiroslav959@gmail.com

Đakovo
Jasna i Ilija Neferanović, Ante Starčevića 70, 32100 VINKOVCI
Telefon: 032 308 163; 091 533 2386 (Jasna); 091 223 3355 (Ilija)
ekstra.lad@inet.hr
vlč. Tomislav Ćorluka, Župa svih svetih, Trg Josipa Jurja Strossmayera 1, 31400 ĐAKOVO
tel. 031 802 300
rkt-svih-svetih@os.t-com.hr

Osijek
Mirjana i Ivo Grgić, Zrmanjska 23, 31000 OSIJEK
tel. 091 272 4870 (Mirjana); 091 225 2605 (Ivo)
grgic008@gmail.com
vlč. Ivica Martić, Župa uzvišenja svetog Križa, Žumberačka 53, 31000 OSIJEK
tel. 031 302 733; 098 233 366
martic.ivica@gmail.com

Otok-Nijemci
Nada i Ivan Zrno, A. Hebranga 62, 32252 OTOK
tel. 032 394 843; 098 441 738 (Ivan); 098 9975 702 (Nada)
zrno1955@gmail.com

Slavonski Brod
Senka i Ilija Kovačević, Danka Mataića 12 Vranovci, 35209 BUKOVLJE
tel. 098 899 512; 098 198 2382
senka.kovacevic15@gmail.com
vlč. Andrija Đaković, Župa Bezgrešnog srca Marijina, Slavonska 71, 35000 SLAVONSKI BROD
tel. 098 172 3293; 035 272 432
zupnik@zupabsm.com

Županja
Verica i Ivica Gvozdić, Vinkovačka 122, 32270 ŽUPANJA
Telefon: 032 619 517; 098 948 0134 (Verica); 099 404 4242 (Ivica)
igvozdic@net.hr; veragv@net.hr
sestra Paskala Križan, Trg fra Bernardina Tome Leakovića 8, 32275 BOŠNJACI
Telefon: 098 938 4580

JUŽNA HRVATSKA

Splitsko-makarska nadbiskupija
Zadarska nadbiskupija
Šibenska biskupija

Zadar
Orieta i Andrija Marcelić, Otokara Keršovanija 42, 23000 ZADAR
tel. 098 485 264 (Orieta); 098 258 5813 (Andrija)
andrija.marcelic@gmail.com; prietamarcelic@gmail.com; orietaiandrija@gmail.com
mons Josip Lenkić, Trg Petra Zoranića 7, 23000 ZADAR
Telefon: 023 211 705; 023 208 650
josip.lenkic@gmail.com

Split
Anđa i Ivica Veža, Odeska 13, 21000 SPLIT
tel. 021 467 777; 091/754-8427 (Anđa); 091 515 1884 (Ivica)
iveza@fesb.hr; andja.veza@gmail.com

ZAPADNA HRVATSKA

Riječka nadbiskupija
Krčka biskupija
Gospićko-senjska biskupija
Porečko-pulska biskupija

Istra
Ana i Dino Bedrina, Vikovice 8, Vinkuran, 52100 PULA
Telefon:0917206710 (Ana); 098 294 961 (Dino)
ana.bedrina@gmail.com;dino@academia-cravatica.hr

Rijeka-Primorje
Ivana i Miljenko Jurasić, Medovićeva 8, 51000 RIJEKA
Tel: 099 643 7411 (Ivana); 097 614 3604 (Miljenko)
mjurasic@gmail.com; jurasici@gmail.com

vlč. Antun Zec, Svećenički dom, Vatroslava Lisinskog 5, 51500 KRK
tel. 091 542 8908; 051 221 487
antun.zec@ri.t-com.hr; antun.zec1@gmail.com

SREDIŠNJA HRVATSKA

Zagrebačka nadbiskupija

Koordinatori regije
Bruno i Vera Štajner, Bolnička 96, 10000 ZAGREB
Telefon: 099 347 5658 (Vera); 098 220 117 (Bruno)
bruno@zitel.hr; vera@zitel.hr
p. Pero Sabolić, Župa Presvetog Srva Isusova, Palmotićeva ulica 33, 10000 ZAGREB
tel. 01 235 4965; stan. 01 235 4911; 099 517 3018
psabolic@ffdi.hr; petar.sabolic@isusovci.hr

Zagreb istok
Ružica i Stanko Lončar, I Ledinački odvojak 9, Dubrava, 10000 ZAGREB
tel. 01 298 9260; 098 207 164 (Ružica); 098 207 164 (Stanko)
stankoiruzica@gmail.com
p. Zvonko Šeremet, Župa BDM Majke Crkve, Tomaševa 22, 10040 ZAGREB
tel. 098 932 4468
p.zvonko1@gmail.com

Zagreb jug
Dijana i Damir Malkić, Gornjodragonoška cesta 106, 10253 DRAGONOŽEC
tel. 098 928 2490 (Dijana); 098 910 8234 (Damir)
dijanamalkic@hotmail.com; d_malkic@yahoo.com
vlč. Ivica Berdik, Župa svetog Stjepana prvomučenika, Botinec, Pere Kvržice 15, 10020 ZAGREB
tel. 01 292 1164
zupa.botinec@zg-nadbiskupija.hr

Zagreb zapad
Anka i Marijan Nikolaus, Miroslava Milića 4, 10090 ZAGREB
tel. 099 222 1862 (Anka); 098 163 1674 (Marijan)
anka.nikolaus@aztn.hr; marijan.nikolaus@gmail.com
vlč. Vjekoslav Meštrić, Župa uznsenja BDM, Stenjevec 9, 10090 ZAGREB
tel. 01 373 2729
zupa.stenjevec1@zg-nadbiskupija.hr

Velika Gorica
Jasminka i Neno Babić, Pinturska 1, Hrašće Turopoljsko, 10020 NOVI ZAGREB
tel. 01 626 2095; 091 932 1665 (Jasminka); 091 626 2095 (Neno)
jasminka2806@gmail.com; neno.brb73@gmail.com
vlč. Ivan Norbert Koprivec, Župa navještenja BDM, Šetalište Franje Lučića 25, 10410 VELIKA GORICA
tel. 098 208 830
ivan.norbert.koprivec@gmail.com

Hrvatsko Zagorje
Karmen i Tomislav Kučko, Podgorska 13, 49240 DONJA STUBICA
tel. 049 286 502; 098 969 0330 (Karmen); 098 700 332 (Tomislav)
karmen.kucko@gmail.com; tom@tomdizajn.hr

Karlovac
Martina i Tomislav Novosel, Primorska 54, 47000 KARLOVAC
tel. 091 241 125 (Tomislav); 098 241 125 (Martina)
martina@novoseli.com; tomislav@novoseli.com

Bjelovar
Melita i Zlatko Haraminec, A. Šenoe 15, 43000 BJELOVAR
tel. 043 242 314; 098 981 5112 (Melita); 098 445 178 (Zlatko)
mharaminec@gmail.com; zlatko.haraminec@bj.ht.hr

Sisak
Kristina i Boris Prpić, Trg hrvatskih branitelja 7, 44000 SISAK
tel. 044 540 961; 091 489 7386 (Boris), 098 811 816 (Kristina)
kristina.boris.prpic.hzbs@gmail.com
vlč. Nikola Majcen, Župa svetog Antuna Padovanskog, Kolodvorska 17, 44318 VOLODER
tel. 044 776 004; 098 346 354
nikolamajcen5@gmail.com

VOJVODINA

Subotička biskupija

Subotica
Katica i Pavao Ivanković, Petra Horvackog 66, 24000 SUBOTICA, SRBIJA
tel. +381 24 566 404; +381 69 156 6404 (Pavao)
ivankovic066@gmail.com
vlč. Franjo Ivanković, Rkt. župa Srca Isusova, Jovana Mikića Spartaka 4, 24214 TAVANKUT, SRBIJA
tel. +381 24 476 7408; +381 69 476 7408
franjotavankut@gmail.com