Struktura

ODGOVORNI PAROVI I SVEĆENICI

NACIONALNI TIM
Dinko i Josipa Hrehorović, Vatroslava Lisinskog 18, 31400 ĐAKOVO
Telefon: 091 281 1009 (Dinko); 099 730 6487 (Josipa)
E-mail: dhrehorovic@gmail.com; jhrehorovic@gmail.com

vlč. Tomislav Ćorluka, Župa svih svetih, Strossmayerov trg 1, 31400 ĐAKOVO
Telefon: 031 802 300; 098 631 063
E-mail: tomo.djakovo@gmail.com

ŽIRO RAČUN
Otvoren kod Zagrebačke banke HR2823600001101392380

EVIDENTIČAR

(osoba zadužena za obradu osobnih podataka sudionika BS i članova HZBS)

Goran Thür, Sv. Vinka Paulskog 10, 34000 POŽEGA

Telefon: 098 982 9203

E-mail: goran.tir@hi.t-com.hr

SJEVERNA HRVATSKA

Varaždinska biskupija

Koordinatori regije

Vanja i Željko Cerovčec, Kalnička 8, 40000 ČAKOVEC
Telefon: 091 544 2732 (Vanja), 091 505 2004 (Željko)
E-mail: vanjica1973@gmail.com; zeljko.last.airbender@gmail.com

vlč. Damir Slamek, Župa Gospe Fatimske, Kralja Zvonimira 9, 40322 OREHOVICA
Telefon: 095 833 7056; 040 635 182
E-mail: zupa.orehovica@ck.t-com.hr

ZAJEDNICE:

Međimurje
Zvjezdana i Vjeran Balent, Kralja Zvonimira 18, 40315 MURSKO SREDIŠČE
Telefon: 098 962 3431 (Zvjezdana); 098 693 372 (Vjeran)
E-mail: zbzvjezdica@gmail.com; inoxbalent@gmail.com

vlč. Damir Slamek, Župa Gospe Fatimske, Kralja Zvonimira 9, 40322 OREHOVICA
Telefon: 095 833 7056; 040 635 182
E-mail: zupa.orehovica@ck.t-com.hr

Varaždin

Spomenka i Davorin Mikac, Božene Plazzeriano 1, 42000 VARAŽDIN
Telefon: 098 555 665 (Spomenka), 098 236 361 (Davorin)
E-mail: spomika@gmail.com

prečasni Josip Koprek, Obiteljski centar Varaždinske biskupije, Trg bana Jelačića 8, 42000 VARAŽDIN
Telefon: 042 201 116; 099 345 6444
E-mail: josip.koprek@vz.t-com.hr

Koprivnica

Marina i Stanko Kokša, Tome Čikovića 29, 48000 KOPRIVNICA
Telefon: 098 137 3101 (Marina), 098 900 3202 (Stanko)
E-mail: marina.koksa@gmail.com

vlč. Siniša Preiner, Župa sveta Tri kralja, Dravska 1, 48331 GOLA
Telefon: 048 833 222; 091 593 6657
E-mail: spreiner@gmail.com

Ivanec
Andreja i Bojan Galić, Jezerski put 69, 42240 IVANEC
Telefon: 098 914 6365 (Andreja); 098 302 452 (Bojan)
E-mail: bojan.galic12@gmail.com; andreja.galic@gmail.com

Ludbreg
Željka i Ivan Štabi, Glavna 1, Čukovec, 42230 LUDBREG
Telefon: 099 673 7667
E-mail: zeljkaborko@yahoo.com

Pitomača
Manda i Marijan Gašparić, Otrovanec 98, 33405 PITOMAČA
Telefon: 033 714 365; 098 178 9930 (Manda); 091 561 4521 (Marijan)
E-mail: manda_gasparic@bat.com; gasparic.marijan@gmail.com

vlč. Ivica Puškadija, Župa svetog Vida, Strossmayerova 18, 33405 PITOMAČA
Telefon: 033 714 100; 099 200 4047
E-mail: ipuskadija@gmail.com

SLAVONIJA

Đakovačko-osiječka nadbiskupija
Požeška biskupija

Koordinatori regije

Inge i Željko Bilić, Otokara Keršovanija 27,31000 OSIJEK
Telefon: 031 209 795; 091 577 5292 (Inge); 098 315 979 (Željko)
E-mail: zeljko.bilic@gmail.com

vlč. Ivica Martić, Župa Uzvišenja svetog Križa, Žumberačka 53, 31000 OSIJEK
Telefon: 031 302 733; 098 233 366
E-mail: martic.ivica@gmail.com

ZAJEDNICE:

Požega
Aida i Igor Del Vechio, Eugena Kvaternika 1, 34000 POŽEGA
Telefon: 034 211 340; 099 275 1156 (Aida); 098 175 1156 (Igor)
E-mail: zujo.macak@gmail.com

vlč. Jozo Jurić, Župa sv. Leopolda Mandića, ul. sv. Leopolda Mandića 2, 34000 POŽEGA
Telefon: 034 211 647; 098 739 898
E-mail: leopoldovbiser@gmail.com

Virovitica
Ivanka i Miroslav Sabo, Braće Radića 86/I, Bušetina, 33404 ŠPIŠIĆ BUKOVICA
Telefon: 033 737 200; 092 205 0333 (Miroslav); 099 878 9046 (Ivanka)
E-mail: ivankasabo1@gmail.com; sabomiroslav959@gmail.com

Đakovo
Ankica i Damir Janjić, Bana Josipa Jelačića 14, 31400 ĐAKOVO
Telefon: 098 569 414 (Ankica); 091 152 0751 (Damir)
E-mail: ankica.janjic01@gmail.com; damir.janjic1@gmail.com

vlč. Tomislav Ćorluka, Župa svih svetih, Trg Josipa Jurja Strossmayera 1, 31400 ĐAKOVO
Telefon: 031 802 300
E-mail: rkt-svih-svetih@os.t-com.hr

Osijek
Tihana i Roberto Škugor, Vijenac Murse 2, 31000 OSIJEK
Telefon: 091 122 0013 (Roberto)
E-mail: tihana.skugor@gmail.com; roberto.skugor@gmail.com

vlč. Ivica Martić, Župa uzvišenja svetog Križa, Žumberačka 53, 31000 OSIJEK
Telefon: 031 302 733; 098 233 366
E-mail: martic.ivica@gmail.com

JUŽNA HRVATSKA

Splitsko-makarska nadbiskupija
Zadarska nadbiskupija
Šibenska biskupija

Split
Anđa i Ivica Veža, Odeska 13, 21000 SPLIT
Telefon: 021 467 777, 091 754 8427 (Anđa); 091 515 1884 (Ivica)
E-mail: iveza@fesb.hr; andja.veza@gmail.com

ZAPADNA HRVATSKA

Riječka nadbiskupija
Krčka biskupija
Gospićko-senjska biskupija
Porečko-pulska biskupija

Istra
Ana i Dino Bedrina, Vikovice 8, Vinkuran, 52100 PULA
Telefon: 091 720 6710 (Ana); 098 294 961 (Dino)
E-mail: ana.bedrina@gmail.com; dino@academia-cravatica.hr

Rijeka-Primorje
Ivana i Miljenko Jurasić, Medovićeva 8, 51000 RIJEKA
Telefon: 099 643 7411 (Ivana); 097 614 3604 (Miljenko)
E-mail: mjurasic@gmail.com; jurasici@gmail.com

vlč. Antun Zec, Svećenički dom, Vatroslava Lisinskog 5, 51500 KRK
Telefon: 051 221 487; 091 542 8908
E-mail: antun.zec@ri.t-com.hr; antun.zec1@gmail.com

SREDIŠNJA HRVATSKA

Zagrebačka nadbiskupija

Novi Zagreb
Dijana i Damir Malkić, Gornjodragonoška cesta 106, 10253 DRAGONOŽEC
Telefon: 098 928 2490 (Dijana); 098 910 8234 (Damir)
E-mail: dijanamalkic@hotmail.com; d_malkic@yahoo.com

Zagreb zapad
Anka i Marijan Nikolaus, Miroslava Milića 4, 10090 ZAGREB
Telefon: 099 222 1862 (Anka); 098 163 1674 (Marijan)
E-mail: anka.nikolaus@aztn.hr; marijan.nikolaus@gmail.com

vlč. Vjekoslav Meštrić, Župa uznsenja BDM, Stenjevec 9, 10090 ZAGREB
Telefon: 01 373 2729
zupa.stenjevec1@zg-nadbiskupija.hr

Velika Gorica
Jasminka i Neno Babić, Pinturska 1, Hrašće Turopoljsko, 10020 NOVI ZAGREB
Telefon: 01 626 2095; 091 932 1665 (Jasminka); 091 626 2095 (Neno)
E-mail: jasminka2806@gmail.com; neno.brb73@gmail.com

vlč. Ivan Norbert Koprivec, Župa navještenja BDM, Šetalište Franje Lučića 25, 10410 VELIKA GORICA
Telefon: 098 208 830
E-mail: ivan.norbert.koprivec@gmail.com

Bjelovar
Melita i Zlatko Haraminec, A. Šenoe 15, 43000 BJELOVAR
Telefon: 043 242 314; 098 981 5112 (Melita); 098 445 178 (Zlatko)
E-mail: mharaminec@gmail.com; zlatko.haraminec@bj.ht.hr

Sisak
Mirna i Dubravko Roksandić, Jure Kaštelana 18, 44010 SISAK-CAPRAG
Telefon: 098 980 8593 (Mirna), 091 455 5305 (Dubravko)
E-mail: mroksand.72@gmail.comdubroxy@gmail.com

vlč. Nikola Majcen, Župa Viduševac, Viduševac bb, 44400 GLINA
Telefon: 098 346 354
E-mail: nikolamajcen5@gmail.com

VOJVODINA

Subotička biskupija

Subotica
Ljubica i Mirko Stipančević, Danče Bertuša 27, 24000 SUBOTICA, SRBIJA
Telefon: +381 24 456 1340; +381 64 148 5300 (Ljubica); +381 64 118 2520 (Mirko)
E-mail: ljubica.mirko@gmail.com

vlč. Marko Forgić, Trg svete Terezije 2, 24000 SUBOTICA, SRBIJA
Telefon: +381 24 553 610; +381 63 882 2209
E-mail: forgic@tippnet,rs