Raspored Bračnih susreta

 

Raspored BRAČNIH SUSRETA u 2020. godini:

Od 24. do 26. siječnja – Originalni Bračni susret u Ludbregu

Od 14. do 16. veljače – Originalni Bračni susret u Đakovu

Od 28. veljače do 01. ožujka – Duboki Bračni susret u Ludbregu

Od 06. do 08. ožujka – Originalni Bračni susret u Opatiji

Od 13. do 15. ožujka – Originalni Bračni susret u Splitu

Od 24. do 26. travnja – Originalni Bračni susret u Ludbregu

Od 18. do 20. rujna – Originalni Bračni susret u Ludbregu

Od 02. do 04. listopada – Originalni Bračni susret u Vukovaru

Od 09. do 11. listopada – Originalni Bračni susret u Opatiji

Od 16. do 18. listopada – Originalni Bračni susret u Splitu

Od 13. do 15. studeni – Originalni Bračni susret u Subotici (Srbija)

Od 20. do 22. studeni – Originalni Bračni susret u Ludbregu

Od 27. do 29. studeni – Originalni Bračni susret u Opatiji