Raspored Bračnih susreta

 

Raspored BRAČNIH SUSRETA u 2022. godini:

 

Od 14. do 16 siječnja – Originalni Bračni susret u Ludbregu

Od 11. do 13. veljače – Originalni Bračni susret u Đakovu

Od 18. do 20. veljače – Originalni Bračni susret u Opatiji

Od 04. do 06. ožujak – Originalni Bračni susret u Opatiji

Od 11. do 13. ožujka – Originalni Bračni susret u Splitu

Od 25. do 27. ožujka – Originalni Bračni susret u Zagrebu – Prozorje (Dugo Selo)

Od 13. do 15. svibnja  – Originalni Bračni susret u Ludbregu

Od 09. do 11. rujna – Originalni Bračni susret u Ludbregu

Od 30. rujna do 02. listopada – Originalni Bračni susret u Opatiji

Od 07. do 09. listopada – Originalni Bračni susret u Đakovu

Od 07. do 09. listopada – Originalni Bračni susret u Splitu

Od 04. do 06. studenoga – Originalni Bračni susret u Subotici (R. Srbija)

Od 11. do 13. studenoga – Originalni Bračni susret u Opatiji

Od 25. do 27. studenoga – Originalni Bračni Susret u Zagrebu – Prozorje (Dugo Selo)