Raspored Bračnih susreta

 

Raspored BRAČNIH SUSRETA u 2018. godini:

 

Od 19. do 21. siječnja – Originalni Bračni susret u Ludbregu

Od 26. do 28. siječnja – Formacijski Bračni susret u Ludbregu

Od 16. do 18. veljače – Originalni Bračni susret u Đakovu

Od 16. do 18. veljače – Originalni Bračni susret u Opatiji

Od 16. do 18. veljače – Originalni Bračni susret u Splitu

Od 23. do 25. veljače – Originalni Bračni susret u Samoboru na Taboru

Od 16. do 18. ožujka – Originalni Bračni susret u Ludbegu

Od 11. do 13. svibnja – Originalni Bračni susret u Opatiji

Od 01. do 03. lipnja – Originalni Bračni susret – Subotica

Od 05. do 07. listopada – Originalni Bračni susret u Ludbregu

Od 05. do 07. listopada – Originalni Bračni susret u Đakovu

Od 12. do 14. listopada – Originalni Bračni susret u Opatiji

Od 19. do 21. listopada – Originalni Bračni susret u Splitu

Od 09. do 11. studeni – Originalni Bračni susret u Opatiji

Od 16. do 18. studeni – Originalni Bračni susret u Ludbregu

Od 23. do 25. studeni – Duboki Bračni susret u Ludbregu