Prijave za Zaručnički susret

Vaša privatnost nam je jako važna, stoga želimo komunicirati s Vama na način koji Vi odaberete.

Sukladno Općoj uredbi EU o zaštiti osobnih podataka 2016/679 (GDPR) i Zakona o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka (Narodne novine broj: 42/18), treba nam Vaš pristanak kako bismo mogli obrađivati i koristiti Vaše osobne podatke, te Vas kontaktirati u vezi Zaručničkog susreta (dalje: ZS) na koji se želite prijaviti.

Privolu možete dati potpisivanjem teksta privole na Prijavnici za sudjelovanje na Zaručničkom susretu (dalje: ZS) u papirnatom obliku prilikom dolaska na ZS, pri telefonskoj prijavi, ili slanjem elektroničke prijave.

Time potvrđujete da ste dobrovoljno dali svoje osobne podatke i da pristajete da Hrvatska zajednica Bračnih susreta, Zagreb, Jordanovac 110, OIB 61175209560 (dalje: HZBS) obrađuje i koristi Vaše osobne podatke u svrhu Vaše prijave na ZS.

Bez davanja suglasnosti nećemo biti u mogućnosti zaprimiti Vašu prijavu na ZS!

Obavještavamo Vas da će Vaše osobne podatke obrađivati, koristiti i čuvati bračni par zadužen za primanje prijava na ZS (dalje: bračni par zadužen za primanje prijava).

Vaši osobni podaci će se čuvati do završetka ZS na koji se prijavljujete, kako bi Vas bračni par zadužen za primanje prijava mogao kontaktirati i dati Vam informacije vezane za dolazak na ZS.

Ukoliko se ne odazovete na ZS za koji se prijavljujete, bračni par zadužen za primanje prijava brisat će Vaše podatke pohranjene na svom osobnom računalu, odnosno uništiti Vaše podatke koji se nalaze u papirnatom obliku u registratorima u njihovoj kući.

Na ZS se možete ponovno prijaviti davanjem nove privole u papirnatom ili elektronskom obliku.

U svakom trenutku možete odustati od dolaska na ZS i zatražiti brisanje danih podataka kontaktiranjem bračnog para zaduženog za primanje prijava, a njihova imena i kontakt podaci objavljeni su u nastavku.


Da biste se prijavili za Zaručnički susret, to trebate napraviti ispunjavanjem online formulara (pri dnu stranice). Ukoliko imate dodatna pitanja u vezi susreta ili prijave, možete kontaktirati par odgovoran za prijave a to su:

Vlatka i Renato Železnjak
Telefon: 040 391 556
Mobitel: 091 548 4491
vlatka1zel@gmail.com


Da bi ste se prijavili za Zaručnički susret unesite svoje podatke i odaberite pošalji. Molimo Vas da podatke točno unesete kako ih ne bi trebali kasnije ispravljati. Na Vaš mail dobit ćete potvrdu slanja prijave. Naš tim zadužen za prijave će vas kontaktirati s detaljima u primjerenom roku.

Slanjem ove elektroničke prijave potvrđujete da ste dobrovoljno dali svoje osobne podatke i da pristajete da Hrvatska zajednica Bračnih susreta, Zagreb, Jordanovac 110, OIB 61175209560 obrađuje i koristi Vaše osobne podatke u svrhu Vaše prijave na Zaručnički susret.

Pošalji