Raspored Zaručničkih susreta

Raspored ZARUČNIČKIH SUSRETA u 2020. godini:

Od 17. do 19. siječnja – Ludbreg

Od 7. do 9. veljače – Samobor (Tabor)

Od 24. do 26. travnja – Samobor (Tabor)

Od 22. do 24. svibnja – Ludbreg

Od 19. do 21. lipnja – Ludbreg

Od 3. do 5. srpnja – Ludbreg

Od 2. do 4. listopada – Ludbreg

Od 27. do 29. studenog – Ludbreg