Raspored Zaručničkih susreta

 

Raspored ZARUČNIČKIH SUSRETA u 2018. godini

 

16. do 18. ožujka – Samobor (Tabor)

20. do 22. travnja – Ludbreg

25. do 27. svibnja – Samobor (Tabor)

15. do 17. lipanja – Ludbreg

7. do 9. rujna – Samobor (Tabor) – popunjeno

12. do 14. listopada – Ludbreg – popunjeno

 

Raspored ZARUČNIČKIH SUSRETA u 2019. godini

 

15. do 17. veljača – Ludbreg

15. do 17. ožujka – Samobor (Tabor)

5. do 7. travnja – Ludbreg

10. do 12. svibnja – Samobor (Tabor)

14. do 16. lipnja – Ludbreg

20. do 22. rujna – Samobor (Tabor)