Raspored Zaručničkih susreta

Raspored ZARUČNIČKIH SUSRETA u 2022. godini:

Od 28. do 30. siječnja – Ludbreg

Od 11. do 13. veljače – Ludbreg

Od 11. do 13. ožujka – Ludbreg

Od 1. do 3. travnja – Ludbreg

Od 6. do 8. svibnja – Ludbreg (odgođeno)

Od 27. do 29. svibnja – Split

Od 3. do 5. lipnja – Opatija

Od 10. do 12. lipnja – Đakovo

Od 17. do 19. lipnja – Ludbreg (odgođeno)

Od 8. do 10. srpnja – Ludbreg

Od 16. do 18. rujna – Ludbreg

Od 30. rujna do 2. listopada – Prozorje (Dugo Selo) (odgođeno)

Od 14. do 16. listopada – Ludbreg (malo parova)

Od 18. do 20. studenoga – Ludbreg

 

Raspored ZARUČNIČKIH SUSRETA u 2023. godini:

Od 27. do 29. siječnja – Ludbreg

Od 10. do 12. ožujka – Ludbreg

Od 24. do 26. ožujak – Split

Od 28. do 30. travnja – Đakovo

Od 2. do 4. lipnja – Opatija

Od 16. do 18. lipnja – Ludbreg

Od 13. do 15. listopada – Ludbreg

Od 10. do 12. studenoga – Split