Belgijski kardinal Suenens

“Siguran sam da je Bračni susret dar Duha Svetoga, jer se tu radi o istinskoj ljubavi, evanđelju i radosti, a to su znakovi Duha Svetoga! Iskustvo Bračnih susreta je najveći dar Duha Svetoga Crkvi poslije Drugog vatikanskog sabora!

Rhema zaklada

Program HZBS potpomognut u suradnji sa Zakladom Rhema