Struktura

ODGOVORNI PAROVI I SVEĆENICI

NACIONALNI TIM
Dinko i Josipa Hrehorović, Vatroslava Lisinskog 18, 31400 ĐAKOVO
Telefon: 091 281 1009 (Dinko); 099 730 6487 (Josipa)
E-mail: dhrehorovic@gmail.com; jhrehorovic@gmail.com

vlč. Tomislav Ćorluka, Župa Bezgrešnog srca Marijina, Slavonska 71 35000 SLAVONSKI BROD
Telefon: 035 272 432
E-mail: zupa@zupabsm.hr
ŽIRO RAČUN
Otvoren kod Zagrebačke banke HR2823600001101392380

EVIDENTIČAR
(osoba zadužena za obradu osobnih podataka sudionika BS i članova HZBS)
Goran Thür, Sv. Vinka Paulskog 10, 34000 POŽEGA
Telefon: 097 645 8518
E-mail: goran.tir@hi.t-com.hr

 

SJEVERNA HRVATSKA

Varaždinska biskupija

Koordinatori regije
Janja i Nikola Kontrec, Franje Koroša 14, 40315 MURSKO SREDIŠĆE
Telefon: 091 585 7139 (Janja); 091 755 2630 (Nikola)
E-mail: janja.kontrec@gmail.comnikola.kontrec@gmail.com

vlč. Siniša Preiner, Župa sv. Vida, Strossmayerova 18, 33405 PITOMAČA
Telefon: 033 782 734; 091 593 66 57
E-mail: spreiner@gmail.com

 

ZAJEDNICE:

Međimurje
Delfina i Saša Borković, Dr. Ante Starčevića 8, 40000 ČAKOVEC, (Pribislavec)
Telefon: 098 946 1073 (Delfina); 098 680 535 (Saša)
E-mail:  delfinab.ck@gmail.com;  saleb.ck@gmail.com

vlč. Damir Slamek, Župa sv. Josipa, Trg Stjepana Čadoića 2 48355 NOVO VIRJE
Telefon: 048 810 018; 095 833 70 56
E-mail: zupa-novovirje@biskupija-varazdinska.hr

Varaždin
Spomenka i Davorin Mikac, Božene Plazzeriano 1, 42000 VARAŽDIN
Telefon: 098 555 665 (Spomenka); 098 236 361 (Davorin)
E-mail: spomika@gmail.com

prečasni Josip Koprek, Obiteljski centar Varaždinske biskupije, Trg bana Jelačića 8, 42000 VARAŽDIN
Telefon: 042 201 116; 099 345 6444
E-mail: josip.koprek@vz.t-com.hr

Koprivnica
Irena i Miroslav Koštarić, Herešinska 2L, 48000 KOPRIVNICA
Telefon: 098 641 708 (Irena); 099 340 3175 (Miroslav)
E-mail: irena.celiscak@gmail.commkostaric@gmail.com

vlč. Ivica Puškadina, Koprivnica-Starigrad, Župa sv. majke Terezije, Krešimirava 5d, 48000 KOPRIVNICA
Telefon: 048 634 469; 099 200 40 47
E-mail: ipuskadija@gmail.com

Ivanec
Andreja i Bojan Galić, Jezerski put 69, 42240 IVANEC
Telefon: 098 914 6365 (Andreja); 098 302 452 (Bojan)
E-mail: bojan.galic12@gmail.com; andreja.galic@gmail.com

Ludbreg
Željka i Ivan Štabi, Glavna 1, Čukovec, 42230 LUDBREG
Telefon: 099 673 7667
E-mail: zeljkaborko@yahoo.com

Pitomača
Đurđica i Ivan Tržić, Otrovanec 204, 33405 PITOMAČA, Župa sv. Vida Pitomača
Telefon: 095 859 1124 (Đurđica); 095 710 8513 (Ivan)
E- mail: djurdjicaiivant@gmail.com

vlč. Siniša Preiner, Župa sv. Vida, Strossmayerova 18, 33405 PITOMAČA
Telefon: 033 782 734; 091 593 66 57
E-mail: spreiner@gmail.com

 

SLAVONIJA

Đakovačko-osječka nadbiskupija
Požeška biskupija

Koordinatori regije
LJUBICA I GORAN THÜR,  Sv. Vinka Paulskog 10, 34000 POŽEGA
Telefon: 034 201 220; 098 501 105 (Ljuba); 097 645 8518 (Goran)
E-mail: goran.tir@hi.t-com.hr

vlč. Jozo Jurić, Župa sv. Leopolda Bogdana Mandića, ul. Sv. Leopolda Mandića 2, 34000 POŽEGA
Telefon: 034 211 647; 098 739 898
E-mail: leopoldovbiser@gmail.com

 

ZAJEDNICE:

Požega
Mirjana I Drago Mitrović, Josipa Pavičića 20, 34000 POŽEGA
Telefon: 098 959 5840 (Mirjana); 098 793 312 (Drago)
E-mail: d.mitrovic1403@gmail.com

vlč. Jozo Jurić, Župa sv. Leopolda Mandića, ul. sv. Leopolda Mandića 2, 34000 POŽEGA
Telefon: 034 211 647; 098 739 898
E-mail: leopoldovbiser@gmail.com

Virovitica
Ivanka i Miroslav Sabo, Braće Radića 86/I, Bušetina, 33404 ŠPIŠIĆ BUKOVICA
Telefon: 033 737 200; 092 205 0333 (Miroslav); 099 878 9046 (Ivanka)
E-mail: ivankasabo1@gmail.com; sabomiroslav959@gmail.com

Đakovo
Ankica i Damir Janjić, Bana Josipa Jelačića 14, 31400 ĐAKOVO
Telefon: 098 569 414 (Ankica); 091 152 0751 (Damir)
E-mail: ankica.janjic01@gmail.com; damir.janjic1@gmail.com

vlč. Tomislav Ćorluka, Župa Bezgrešnog srca Marijina, Slavonska 71, 35000 SLAVONSKI BROD
Telefon: 035 272 432
E-mail: zupa@zupabsm.hr

Osijek
Tihana i Roberto Škugor, Vijenac Murse 2, 31000 OSIJEK
Telefon: 091 122 0013 (Roberto)
E-mail: tihana.skugor@gmail.com; roberto.skugor@gmail.com

vlč. Ivica Martić, Župa uzvišenja svetog Križa, Žumberačka 53, 31000 OSIJEK
Telefon: 031 302 733; 098 233 366
E-mail: martic.ivica@gmail.com

 

JUŽNA HRVATSKA

Splitsko-makarska nadbiskupija
Zadarska nadbiskupija
Šibenska biskupija

Split
Marica i Luka Vujević, Šibenska 3, 21000 SPLIT
Telefon: 099 5978 508 (Marica); 095 5647 150 (Luka)
E-mail: marica.luka.vujevic@gmail.com

 

ZAPADNA HRVATSKA

Riječka nadbiskupija
Krčka biskupija
Gospićko-senjska biskupija
Porečko-pulska biskupija

 

ZAJEDNICE:

Istra
Ana i Dino Bedrina, Vikovice 8, Vinkuran, 52100 PULA
Telefon: 091 720 6710 (Ana); 098 294 961 (Dino)
E-mail: ana.bedrina@gmail.com; dino@academia-cravatica.hr

Rijeka-Primorje
Ivana i Miljenko Jurasić, Istarska 94 A, 51000 RIJEKA
Telefon: 099 643 7411 (Ivana); 097 614 3604 (Miljenko)
E-mail: mjurasic@gmail.com; jurasici@gmail.com

vlč. Antun Zec, Svećenički dom, Vatroslava Lisinskog 5, 51500 KRK
Telefon: 051 221 487; 091 542 8908
E-mail: antun.zec@ri.t-com.hr; antun.zec1@gmail.com

 

SREDIŠNJA HRVATSKA

Zagrebačka nadbiskupija

ZAJEDNICE:

Novi Zagreb
Dijana i Damir Malkić, Gornjodragonoška cesta 106, 10253 DRAGONOŽEC
Telefon: 098 928 2490 (Dijana); 098 910 8234 (Damir)
E-mail: dijanamalkic@hotmail.com; d_malkic@yahoo.com

Zagreb zapad
Anka i Marijan Nikolaus, Miroslava Milića 4, 10090 ZAGREB
Telefon: 099 222 1862 (Anka); 098 163 1674 (Marijan)
E-mail: anka.nikolaus@aztn.hr; marijan.nikolaus@gmail.com

p. Ivan Tambolaš, 10090 ZAGREB
Telefon: 099 3003 945
E-mail: ivan.tambolas@isusovci.hr

 

Bjelovar
Melita i Zlatko Haraminec, A. Šenoe 15, 43000 BJELOVAR
Telefon: 043 242 314; 098 981 5112 (Melita); 098 445 178 (Zlatko)
E-mail: mharaminec@gmail.com; zlatko.haraminec@bj.ht.hr

Sisak
Ivana i Boris Bjelić, Odra-Cesta 250, Odra Sisačka, 44000 SISAK, Župa sv. Antuna Pustinjaka, Odra Sisačka
Telefon: 098 198 5462 (Ivana); 098 642 805 (Boris)
E-mail: bjelicihzbs@gmail.com

vlč. Nikola Majcen, Župa Viduševac, Viduševac bb, 44400 GLINA
Telefon: 098 346 354
E-mail: nikolamajcen5@gmail.com

 

VOJVODINA

Subotička biskupija

Subotica

Sonja i Robert Konkolj ,Gogoljeva 10, 24000 SUBOTICA, SRBIJA
Telefon: +381 60 855 6001;  (Sonja); +381 63 271 666 (Robert)
E-mail:   sonja.konkolj@gmail.com

vlč. Franjo Ivanković, Jovana Mikića Spartaka 4, 24214 TAVANKUT, SRBIJA
Telefon: +381 24 476 7408; +381 69 476 7408
E-mail: franjotavankut@gmail.com