Raspored Zaručničkih susreta

Raspored ZARUČNIČKIH SUSRETA u 2024. godini:

Od 19. do 21. siječnja – Ludbreg

Od 16. do 18. veljače – Đakovo

Od 1. do 3. ožujka – Ludbreg

Od 12. do 14. travnja – Split

Od 3. do 5. svibnja – Prozorje (Dugo Selo)

Od 24. do 26. svibnja – Ludbreg

Od 14. do 16. lipnja – Opatija

Od 20. do 22. rujna – Ludbreg

Od 11. do 13. listopada – Prozorje (Dugo Selo)

Od 15. do 17. studenog – Split

Od 29. studenog do 1. prosinca – Opatija

Rhema zaklada

Program HZBS potpomognut u suradnji sa Zakladom Rhema