Prijava za Bračni susret

Vaša privatnost nam je jako važna, stoga želimo komunicirati s Vama na način koji Vi odaberete.

Sukladno Općoj uredbi EU o zaštiti osobnih podataka 2016/679 (GDPR) i Zakona o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka (Narodne novine broj: 42/18), treba nam Vaš pristanak kako bismo mogli obrađivati i koristiti Vaše osobne podatke, te Vas kontaktirati u vezi Bračnog susreta (dalje: BS) na koji se želite prijaviti.

Privolu možete dati potpisivanjem teksta privole na Prijavnici za sudjelovanje na BS u papirnatom obliku prilikom dolaska na BS, pri telefonskoj prijavi, ili slanjem elektroničke prijave.

Time potvrđujete da ste dobrovoljno dali svoje osobne podatke i da pristajete da Hrvatska zajednica Bračnih susreta, Zagreb, Jordanovac 110, OIB 61175209560 (dalje: HZBS) obrađuje i koristi Vaše osobne podatke u svrhu Vaše prijave na BS.

Bez davanja suglasnosti nećemo biti u mogućnosti zaprimiti Vašu prijavu na BS!

Obavještavamo Vas da će Vaše osobne podatke obrađivati, koristiti i čuvati bračni par zadužen za primanje prijava na BS za koji se prijavljujete (dalje: bračni par zadužen za primanje prijava).

Vaši osobni podaci će se čuvati do završetka BS na koji se prijavljujete kako bi Vas bračni par zadužen za primanje prijava mogao kontaktirati i dati Vam informacije vezane za dolazak na BS.

U svakom trenutku možete odustati od dolaska na BS i zatražiti brisanje danih podataka kontaktiranjem bračnog para zaduženog za primanje prijava, a njihova imena i kontakt podaci objavljeni su u nastavku.


Ako se želite prijaviti za Originalni Bračni susret, možete to napraviti na dva načina, telefonski ili ispunjavanjem online formulara (pri dnu stranice). Telefonske prijave primaju:

Zagreb

Katica i Ivica Horvatinović
Telefon: 098 1916 041; 098 1393 217 Ivica
hzbs.zg@gmail.com

Ludbreg
Željka i Ivan Štabi
Telefon: 099 673 7667
zeljkaborko@yahoo.com

Opatija
Ivanka i Milan Došlin
Telefon: 092 2582 499
ivankaimilan@gmail.com
vlč. Anton Zec
Telefon: 091 542 8908
antoniozeckrk@gmail.com

Split
Ivana i Petar Nakir,
Telefon: 098 1660 496

ivanapetarnakir@gmail.com

Đakovo
Ana i Boško Kunčević
Telefoni: 099 5061101; 099 2144849
anakuncevic1@gmail.com

Subotica
Marina i Mirko Šokčić
Telefon: +381 (0)24 561 269
Mobitel Marina: +381 (0)61 561 2690
Mobitel Mirko: +381 (0)64 406 4212
obisok1@gmail.com


Prilikom prijave na Originalni Bračni susret (dalje: BS) molimo vas da kao akontaciju uplatite iznos od 14,00 eura (slovima: četrnaest eura) za svaki bračni par koji se sam prijavljuje na BS i to bez obzira da li prijavu vrši telefonskim putem ili putem navedene internetske stranice Hrvatske zajednice Bračnih susreta (dalje: HZBS).

Obveze plaćanja akontacije kod prijave na BS oslobođeni su samo oni bračni parovi koje na BS prijavi član HZBS.

Da bi se Vaša prijava na BS smatrala pravovaljanom, potrebno je da u roku od 8 dana od dana Vaše prijave na BS uplatite akontaciju od 100,00 kn na račun HZBS otvoren kod Zagrebačke banke d.d.

Ovo su podaci za uplatu:

PLATITELJ: ( ime i prezime jednog supružnika te adresa prebivališta )

PRIMATELJ: Hrvatska zajednica Bračnih susreta,  Zagreb, Jordanovac 110

BROJ RAČUNA PRIMATELJA: HR28 2360 0001 1013 9238 0

MODEL: HR99

POZIV NA BROJ ODOBRENJA: ostaviti prazno

OPIS PLAĆANJA: akontacija za prijavu na BS u … ( upišite ime grada gdje želite ići na BS )

 IZNOS: 14,00 eura


Da bi ste se prijavili za Originalni Bračni susret unesite svoje podatke, prepišite sigurnosni niz znakova i kliknite na dugme pošalji. Na Vaš mail dobit ćete potvrdu slanja prijave. Naš tim zadužen za prijave će vas kontaktirati s detaljima u primjerenom roku.

Slanjem ove elektroničke prijave potvrđujete da ste dobrovoljno dali svoje osobne podatke i da pristajete da Hrvatska zajednica Bračnih susreta, Zagreb, Jordanovac 110, OIB 61175209560 obrađuje i koristi Vaše osobne podatke u svrhu Vaše prijave na Originalni Bračni susret.

Pošalji
Rhema zaklada

Program HZBS potpomognut u suradnji sa Zakladom Rhema