Opće informacije

U skladu s Uredbom EU 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ (Opća uredba o zaštiti podataka) koja se primjenjuje od 25. svibnja 2018., Nacionalno vijeće Hrvatske zajednice Bračnih susreta je na svojoj sjednici održanoj dana 19. 5. 2018. donijelo Pravilnik o prikupljanju i čuvanju osobnih podataka kojim se uređuje zaštita, nadzor, obrada i korištenje osobnih podataka sudionika Bračnih i Zaručničkih susreta (u daljnjem tekstu: BS), te članova Hrvatske zajednice Bračnih susreta (u daljnjem tekstu: HZBS).

U nastavku su informacije vezane za obradu osobnih podataka sudionika BS i članova HZBS.

Voditelj obrade osobnih podataka sudionika BS i članova HZBS je:

HRVATSKA ZAJEDNICA BRAČNIH SUSRETA
Zagreb, Jordanovac 110
OIB: 61175209560
Internet adresa: www.hzbs.hr
Odgovorna osoba: aktualni Nacionalni tim

EVIDENTIČAR
(osoba zadužena za obradu osobnih podataka sudionika BS i članova HZBS):

Goran Thür, Sv. Vinka Paulskog 10, 34000 POŽEGA
Telefon: 097 645 8518
e-mail: goran.tir@hi.t-com.hr

Svi sudionici BS i članovi HZBS imaju pravo od evidentičara zatražiti:

– pristup svojim osobnim podacima te detaljnim informacijama o tome kako se njihovi osobni podaci  obrađuju
– pravo na ispravak svojih netočnih osobnih podataka
– pravo na dopunu osobnih podataka
– pravo na brisanje osobnih podataka.

Svi sudionici BS koji se žele uključiti u rad HZBS i postati njezini članovi i/ili primati glasilo HZBS „Prisutnost“ mogu s internetske stranice preuzeti „Pristupnicu“, ispuniti je, isprintati, potpisati i poštom poslati evidentičaru na njegovu adresu prebivališta ili je tako ispunjenu i potpisanu skenirati i poslati na njegovu e-mail adresu.

Svi sudionici BS i članovi HZBS koji žele ispraviti ili dopuniti svoje osobne podatke evidentirane kod evidentičara mogu s internetske stranice preuzeti „Zahtjev za ispravak-nadopunu podataka“, ispuniti ga, isprintati, potpisati i poštom poslati evidentičaru na njegovu adresu prebivališta ili ga tako ispunjena i potpisana skenirati i poslati na njegovu e-mail adresu.

Svi sudionici BS i članovi HZBS koji žele obrisati svoje osobne podatke evidentirane kod evidentičara mogu s internetske stranice preuzeti „Zahtjev za brisanje podataka“, ispuniti ga, isprintati, potpisati i poslati poštom evidentičaru na njegovu adresu prebivališta ili ga tako ispunjena i potpisana skenirati i poslati na njegovu e-mail adresu.

Dokumenti koji se dostavljaju evidentičaru elektroničkim putom (pristupnice, zahtjevi za ispravkom/nadopunom podataka ili zahtjevi za brisanjem podataka), dostavljaju se isključivo u pdf formatu.