Povijest Bračnih susreta u Hrvatskoj

Tonči Trstenjak

Sažetak

Pokret Bračni susreti (Marriage Encounter, kratica ME) kojemu je cilj uspostavljanje dijaloškog stila života bračnog para i obnova Katoličke crkve, započeo je u Hrvatskoj zalaganjem bracnog para Franko i Nives Jelich iz Wichite (Kanzas) SAD – prvim održanim vikendom ME-a u isusovačkoj kući u Opatiji 11-13. lipnja 1976. prema metodi WWME-a (Worldwide Marriage Encounter). Tada organizaciju preuzima isusovac Stjepan Kušan (do 1988), kojemu, kao mnoštvu oduševljenih bračnih parova, treba zahvaliti na brzom širenju ME-a. Već prve godine vikend ME-a prošlo je preko 80, a do 2006. g. oko 5000 bračnih parova, 150 svećenika (6 biskupa) i oko 90 redovnica. Hrvatski parovi i svećenici prenose vikend ME-a u Italiju 1978. g., a u Sloveniju i u Srbiju 2003. g. Hrvatska od samog početka 1981. g. sudjeluje u Europskom vijeću ME-a (European Concil ME-a), a pet susreta tog tijela održano je do sada u Hrvatskoj.

Osamostaljenjem Republike Hrvatske 1991. g. stvoreni su povoljni uvjeti za solidniju organizaciju, koju provodi tadašnji Nacionalni tim (National Team – Tonči Trstenjak i bračni par Spomenka i Darko Novosel. Hrvatska zajednica bračnih susreta (HZBS) osnovana je, uređena statutima i g. 1993. registrirana kao nevladina udruga. Glasilo HZBS-a “Prisutnost” počinje izlaziti 1993. i od početka donosi sve važne događaje i dokumente te objavljuje imena i adrese svih osoba koji prođu iskustvo ME-a u Hrvatskoj.

ME se ne smatra obiteljskim pokretom, nego pokretom za obnovu Katoličke crkve kroz sakramente, osobito Sv. reda i braka. Zajednicu vodi Nacionalni tim (bračni par i svećenik) koji Nacionalno vijeće bira za mandate od tri godine. Do sada se u vodstvu izmijenilo 14 Nacionalnih timova. To je jedna od najvećih organiziranih katoličkih udruga u Hrvatskoj, s čvrstim vodstvom, dobrom organizacijom, jasnim ciljevima i razrađenim metodama rada. Vikendi ME-a održavaju se svakog mjeseca diljem Hrvatske, a kroz njih prosječno godišnje prođe 200 bračnih parova. Oko 2000 bračnih parova aktivno sudjeluje u životu HZBS-a.

Povijest bračnih susreta u Hrvatskoj

Rhema zaklada

Program HZBS potpomognut u suradnji sa Zakladom Rhema