Marina i Joško Bartulović iz Splita

Sa radošću u srcu možemo posvjedočiti da su trenutci koje smo proveli na Bračnom susretu u Valbandonu kraj Pule /21.5.- 23.5./i emocije koje smo osjetili, jedno veliko predivno iskustvo za nas. Iako je naša ljubav još uvijek zelena i bez velikih briga i problema, ono što smo naučili sigurno će nam koristiti da je uz Božju pomoć njegujemo i usmjeravamo u dobrom pravcu te da ne skrećemo s toga puta.

Rhema zaklada

Program HZBS potpomognut u suradnji sa Zakladom Rhema