Đurđica i Dalibor Kušan

Naš Originalni Vikend je bio dar Gospodnji! Vikend je produbio našu ljubav, naučio nas je koliko je međusobni dijalog važan za uspješan brak.

Rhema zaklada

Program HZBS potpomognut u suradnji sa Zakladom Rhema