Od 27. do 29. siječnja – Zaručnički susret u Ludbregu