Arhiva tagova: Bozja ljubav

Bozja ljubav

  • Na duhovnoj obnovi  koja je održana 20.10.2012. sakupili smo se u velikom broju u pastoralnom centru u Županji, zajedno s  našim voditeljima,  Vericom i Ivicom Gvozdić, našom časnom sestrom Paskalom i velečasnim Tomasom. Tema susreta […]

    Bogatstvo riječi u Županji

    Na duhovnoj obnovi  koja je održana 20.10.2012. sakupili smo se u velikom broju u pastoralnom centru u Županji, zajedno s  našim voditeljima,  Vericom i Ivicom Gvozdić, našom časnom sestrom Paskalom i velečasnim Tomasom. Tema susreta […]