Zaštićeno: „Svatko neka bude brz da sluša, spor da govori, spor na srdžbu.“ (Jak, 1, 19)

03.03.2014.

Ovaj sadržaj je zaštićen lozinkom. Da biste ga vidjeli unesite vašu lozinku ispod:

Rhema zaklada

Program HZBS potpomognut u suradnji sa Zakladom Rhema