Slušati srcem

12.12.2014.

Drago mi je što sam mogao sudjelovati na ‘Originalnom vikendu’ Zajednice Bračnih susreta, koji je bio održan od 28. do 30. studenoga 2014. u rezidenciji isusovaca u Opatiji. Bilo mi je vrlo zanimljivo i od velike koristi za budući pastoralni rad. Naime, imao sam prilike produbiti svoje razumijevanje braka i upoznati izbliza – kroz svjedočanstva tri bračna para koja su zajedno sa svećenikom vodila Vikend – svu njegovu ljepotu i kompleksnost, a osobito jednostavan način na koji se kvalitetnu komunikaciju mnogi problemi bračnog života mogu vrlo lijepo i učinkovito riješiti, a odnos između muža i žene produbiti i učiniti doista bliskim. Taj odnos između muža i žene u katoličkoj teologiji ženidbe pozvan je biti znakom i odrazom odnosa između Krista i Crkve. Principi koji se na neki način „uče“na Bračnom susretu poput “donositi trajno odluku ljubavi” i “slušati drugoga srcem”, mogu se primijeniti i na odnos između svećenika i zajednice kojoj je poslan. O tome sam imao prilike mnogo razmišljati na Vikendu. Ovaj zaključak posebno mi se urezao u dušu: da kao svećenik trajno donosim odluku ljubavi prema Crkvi, konkretno prema svojoj župnoj zajednici, upravo takvoj kakva je, i da svoje župljane slušam Božjim uhom i ljubim Njegovom ljubavlju.

Hvala vam na svemu!

Vlč. Petar Mlakar

Rhema zaklada

Program HZBS potpomognut u suradnji sa Zakladom Rhema