Od 31. svibnja do 02. lipnja – Originalni Bračni susret u Subotici

Prijave primaju

Marina i Mirko ŠOKČIĆ
Telefon: +381 (0)24 561269;
+381 (0)61 5612690 (Marina); +381 (0)64 4064212 (Mirko)
e-mail: obisok1@gmail.com