Od 23. do 25. veljače – Originalni Bračni susret u Samoboru na Taboru

Prijave primaju:

Mirjana i Vlado KOŽIĆ

Tel: 099/235-063 (Mirjana); 098/757-510 (Vlado)

mirjana.kozic@fina.hr

vlado350@gmail.com