Od 20. do 22. rujna – Originalni Bračni susret u Ludbregu

Prijave primaju:

Aleksandra i Mladen Lukavečki
tel. 091/595-3799
aleksandra.lukavecki@gmail.com