Od 15. do 17. studeni – Originalni Bračni susret u Samoboru (Tabor)

Prijave primaju

Mirjana i Vlado KOŽIĆ
tel: 098/757-510;
mirjana.kozic@fina.hr