Od 28. do 30. siječnja –Zaručnički susret u Ludbregu