Od 07. do 09. rujna – Zaručnički susret u Samoboru na Taboru

Prijave primaju:

Iva i Drago  DRAŽETIĆ,

Tel: 01/621-6644; 098/342-200

drazetic.iva@gmail.com