Od 05. do 07. listopada – Originalni Bračni susret u Ludbregu

Prijave primaju:

Ljiljana i Silvije PETI

Tel: 048/642-092; 099/665-1602

silvijeiljiljanapeti@gmail.com