Martina i Tomislav Novosel

“Zaručnički i bračni susreti su nam puno pomogli da svoj brak kvalitetno živimo u sreći i ljubavi.

Rhema zaklada

Program HZBS potpomognut u suradnji sa Zakladom Rhema