Ivan Pavao II

Polažem mnogo nade u budućnost Bračnih susreta.

Rhema zaklada

Program HZBS potpomognut u suradnji sa Zakladom Rhema