Događanja u 2021. godini

Od 15. do 17 siječnja – Zaručnički susret u Ludbregu

Od 29. do 31. siječnja – Originalni Bračni susret u Ludbregu

Od 05. do 07. veljače – Zaručnički susret u Đakovu

Od 12. do 14. veljače – Formacijski Bračni susret u Ludbregu

Od 12. do 14. veljače – Originalni Bračni susret u Splitu

Od 12. do 14. veljače – Originalni Bračni susret u Opatiji

Od 19. do 21. veljače – Originalni Bračni susret u Đakovu

Od 26. do 28. veljače  – Zaručnički susret u Ludbregu

Od 12. do 14. ožujka – Zaručnički susret u Ludbregu

Od 19. do 21. ožujka – Originalni Bračni susret u Opatiji

Od 16. do 18. travnja – Originalni Bračni susret u Đakovu

Od 23. do 25. travnja – Zaručnički susret u Ludbregu

Od 07. do 09. svibnja – Zaručnički susret u Đakovu

Od 14. do 16. svibnja  – Originalni Bračni susret u Ludbregu

Od 21. do 23. svibnja – Zaručnički susret u Ludbregu

Od 11. do 13. lipnja – Originalni Bračni susret u Opatiji

Od 11. do 13 lipnja – Zaručnički susret u Ludbregu

Od 10. do 12. rujna – Zaručnički vikend u Ludbregu

Od 17. do 19. rujna – Originalni Bračni susret u Ludbregu

Od 01. do 03. listopada – Originalni Bračni susret u Opatiji

Od 08. do 10. listopada – Originalni Bračni susret u Đakovu

Od 15. do 17. listopada – Originalni Bračni susret u Splitu

Od 29. do 31. listopada – Zaručnički vikend u Ludbregu

Od 5. do 7. studenoga – Originalni Bračni susret u Subotici ( R. Srbija )

Od 12. do 14. studenoga – Originalni Bračni susret u Opatiji

Od 19. do 21. studenoga – Duboki Bračni susret u Ludbregu

Od 26. do 28. studenoga – Zaručnički vikend u Ludbregu.

Od 10. do 12. prosinca – Originalni Bračni susret u Opatiji