Bili smo leptiri

„Što smo doživjeli na vikendu? Bili smo leptiri koji su se zbog osjetljivih krila vratili u kukuljicu. Ohrabreni jedan pred drugim, izašli smo u novi let: shvatili smo da naša krila kriju u sebi neizrecivu snagu, jer se mogu bezbroj puta obnoviti i zablistati još većim sjajem!“