17. do 19. studenog – Duboki Bračni susret – Ludbreg

Prijave primaju

Anđelka i Ivan Mađerčić,
tel. 033 728 942; 098 263 196 (Anđelka); 098 180 9699 (Ivan)
imadjercic1@gmail.com
vlč. Stjepan Škvorc,
tel. 034 432 356; 098 344 104
stjepan.skvorc@gmail.com