13. do 15. listopada – Originalni Bračni susret – Ludbreg

Prijave primaju

Ljiljana i Silvije PETI

Tel: 048/642-092; 099/665-1602

silvijeiljiljanapeti@gmail.com